Bestuur

Bestuursleden 2016-2017:

József ‘Martin’ Zsìros
(voorzitter)

 

Sifra Nagel
(penningmeester)

 

Milan van den Houten
(secretaris)

 

Mark ‘van de Reuring’ Wever
(waterpolo commissaris)

 

Noam ‘Blowam’ Rubin
(activeitencommissaris)

 

Contact opnemen met het bestuur? Mail naar: bestuur@jawswaterpolo.nl

Studenten Waterpolo Amsterdam