Vertrouwenspersoon

Bij JAWS moet iedereen zich thuis voelen. Als dit niet het geval is moet je je kunnen wenden tot een vertrouwenspersoon, die je met aandacht en in volledig vertrouwen te woord zal staan. Samen met jou zoekt de vertrouwenspersoon een antwoord op de vraag: hoe nu verder?

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag?
Gedragingen die voor betrokkene belastend zijn, omdat zij de lichamelijke of geestelijke integriteit bedreigen of beschadigen. Het kan daarbij onder meer gaan om fysieke of verbale agressie / intimidatie, seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten, discriminatie en uitsluiting, pesten.

Neem contact op
Neem bij ongewenst gedrag contact op met de vertrouwenspersoon van USC, Eveline Philipse. Twijfel je? Neem ook dan contact op! Je kunt Eveline mailen via: vertrouwenspersoon@uscsport.nl.