Juryleden

Als JAWS vinden wij het belangrijk dat de leden goed geïnformeerd worden over spelregel-wijzigingen, instructies voor de competitie en de planning van de jurytafel.

Daarom kun je op de website veel informatie vinden omtrent de W-zaken. Zo kun je hier een overzicht vinden van de regels omtrent de jurytafel en instructies van zowel het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) als de klok. Deze informatie is tevens te vinden in de W-map, die altijd aanwezig is bij de jurytafel. Tevens hebben we op deze pagina ook een instructiefilmpje met betrekking tot het DWF toegevoegd. Er is dus geen enkele reden meer om niet te weten wat je moet doen achter de tafel! Voor informatie over de spelregels klik hier. Voor het W-rooster klik hier.

 

Regels jurytafel

 • Alle spelende KNZB leden dienen in het bezit te zijn van een geldig W-certificaat. Indien dit niet het geval is, zullen zij verplicht een cursus moeten volgen. Dit wordt geregeld vanuit de vereniging.
 • Alle spelende KNZB leden, in het bezit van een geldig W-certificaat, dienen gedurende een seizoen minimaal 3 wedstrijden actief te zijn achter de jurytafel.
 • Indien spelende KNZB leden zich niet aan bovenstaande afspraken houden, behoud de vereniging het recht om disciplinaire maatregelen te treffen.
 • Juryleden dienen te allen tijde op tijd aanwezig te zijn bij de wedstrijd die zij moeten jureren. Hierbij geldt dat je een halfuur van tevoren aanwezig bent als je moet jureren bij de eerste wedstrijd van de dag en een kwartier bij alle overige wedstrijden.
 • Leden worden tijdig geïnformeerd over de planning voor de jurytafel en met enig regelmaat geattendeerd op de planning. Leden dienen zelf voor vervanging te zorgen indien zij verhinderd zijn en dit door te geven aan de waterpolocommissaris.
 • Juryleden dienen te allen tijde aan de waterpolocommissaris door te geven wanneer zij vervanging hebben geregeld voor hun jurytaken.
 • Indien een lid geen vervanging heeft geregeld voor zijn jurytaken, dan wel te laat komt, wordt hij of zij belast met een administratieve heffing van € 15,- per wedstrijd.
 • Indien een lid niet tijdig bij de waterpolocommissaris heeft aangegeven dat hij of zij vervanging heeft geregeld, wordt hij of zij belast met een administratieve heffing van € 5,- per wedstrijd.
 • Administratieve boetes, die te wijten zijn aan de nalatigheid van een W-official, zullen worden doorbelast aan het betreffende lid.
 • W-officials dienen ten allen tijden GEKLEED achter de tafel te zitten. Ze moeten een T-shirt dragen en een broekje dragen. Zorg er dus voor dat je deze items meeneemt als je moet jureren.
 • W-officials dienen zich neutraal op te stellen tijdens de wedstrijd. Dit betekent dat zij niet mogen juichen en aanmoedigen.
 • Verder is het belangrijk dat de W-officials ten allen tijden geconcentreerd zijn. Laat je niet afleiden van de wedstrijd.

 

De cursus

Een cursus bestaat uit 3 avonden, waarvan de laatste avond zal bestaan uit een theorie-examen. Deze avonden worden vastgesteld door de Regio Waterpolo Commissie (RWPC). Tevens kan het bestuur van JAWS zelf een cursus organiseren, mocht daar behoefte aan zijn.

Onderaan deze pagina vind je het cursusboek voor juryleden. Op deze manier kun je, je alvast goed voorbereiden op de cursus.

 

Voor meer informatie of om je aan te melden voor een cursus, mail naar knzb@jawswaterpolo.nl.

 

Cursusmateriaal

Instructies Digitaal Wedstrijd Formulier

Instructies Jurytafel

Instructies Scorebord

Instructiefilmpje DWF