Toezichthouders

Vanaf seizoen 2014-2015 is JAWS verplicht om elk uur dat we gebruik maken van het zwembad, een toezichthouder op de kant te hebben. Het bestuur organiseert twee keer per jaar een toezichthoudertraining; één in november en één in mei/juni. Van alle JAWS-leden wordt verwacht dat ze hieraan deelnemen, zodat ieder JAWS-lid toezichthouder kan zijn. Dit zorgt ervoor dat je slechts een aantal keer per jaar een uur eerder of een uur langer aanwezig hoeft te zijn op de training. De toezichthoudertraining behoort ieder jaar opnieuw gehaald te worden. Dit betekent dat alle JAWS-leden dus minimaal één keer per jaar deelnemen aan een training.

De toezichthouder houdt het zwembad in de gaten en alarmeert als er iets gebeurt. Tevens assisteert de toezichthouder bij eventuele blessures van spelers. De toezichthouder zorgt ervoor dat hij of zij altijd de portofoon binnen handbereik heeft, zodat hij of zij het zwembadpersoneel kan waarschuwen mocht er iets gebeuren. Na afloop van zijn of haar shift moet een toezichthouder ALTIJD tekenen in de toezichthoudersmap. Deze map bevindt zich in het zwembad op het tafeltje onder de klok. Mocht je de map niet kunnen, vraag dan iemand van het bestuur. In de map vul je volgende gegevens in (bij de juiste datum en tijd):

  • Je naam
  • De activiteit: wp (afkorting van waterpolo)
  • Het aantal bezoekers
  • NGT
  • Je paraaf

Tevens dient de toezichthouder op de hoogte te zijn van alle nooduitgangen en het calamiteitenplan van het zwembad. Hiervoor organiseert het zwembad ieder jaar een bijeenkomst. Er wordt van alle JAWS-leden verwacht dat ze in ieder geval één keer bij zo’n bijeenkomst aanwezig zijn geweest. Voor een ieder die afgelopen jaar de bijeenkomst heeft gemist, vind je hieronder de notulen. Wanneer de nieuwe bijeenkomst staat ingepland, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht.

Mocht je, onverhoopt, zijn vergeten wanneer je aan de beurt bent als toezichthouder, vind je hier het rooster.

 

Supervisors

From the start of this season, JAWS is obligated to have a supervisor on the side of the pool every hour that we use it. The board organizes a supervisor training twice a year; one in September and one in May/June. All JAWS members are expected to participate, so that each JAWS member is qualified to be a supervisor. This ensures that you only need to be present an hour earlier or an hour longer during training a few times a year. The supervisor training should be re-taken every year. This means that all JAWS members have to be present at a training at least once a year.

The supervisor monitors the pool and alerts when something happens. Also, the supervisor assists with any injuries of players. The supervisor should ensure that he or she always has the radio at his or her fingertips, so they can warn the pool staff if something happens. After his or her shift a supervisor should ALWAYS sign in the supervisor folder. This folder is located in the pool on the table under the clock. If you cannot find the folder, ask someone from the board. In the folder, enter the following data (with the correct date and time):

• Your name
• Activity: wp (short for water polo)
• The number of visitors
• NGT
• Your initials

The supervisor should also have knowledge of all the emergency exits and the evacuation plan. The pool organizes an annual meeting. Because this meeting is in Dutch, non-Dutch speaking members are not obligated to attend this meeting. However, it is wise to ask some of the Dutch-speaking supervisors about the emergency exits and evacuation plan.

When you have forgotten when it is your turn as a supervisor, you can find the schedule here.

 

Notulen toezichterhouder bijeenkomst Sportfondsenbad Oost